Spelregels

Versie 1.4 - Juli 2018

Spelregels deelnemers Beter op weg Hartelijk welkom als deelnemer aan de campagne Beter op weg. U gaat nu zelf de voordelen ervaren van anders reizen van en naar het werk en dankzij u vergroten we ook nog eens de bereikbaarheid van de regio Haarlem en leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit!

Onderstaande spelregels zijn geldig vanaf 1 april tot en met 31 december 2018. Ter verduidelijking kunnen er spelregels worden gewijzigd en/of toegevoegd. De meest recente versie van de spelregels is altijd te vinden op de website www.beteropweg.com

A. Spelregels Fietsers

1. Deelnamevoorwaarden
U reist tot op heden tijdens de spitstijden gewoonlijk met de auto van en naar uw werk. Bij deelname aan de campagne wordt verwacht dat u gemiddeld in de spits ten minste een werkdag per week met de fiets van en naar uw werk gaat. Indien u twee weken lang helemaal geen gebruik maakt van de fiets wordt er contact met u opgenomen. Indien u twee maanden geen enkel gebruik maakt van de fiets wordt uw deelname beëindigd.

2. Spitstijden
Onder spitstijden worden verstaan: de ochtendspits van 6.30 tot 9.30 uur en de avondspits van 16.00 – 19.30 uur.

3. Aantal deelnemers
Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Indien er geen ruimte meer is, komt u op een wachtlijst te staan en heeft u voorrang als de campagne in 2018 en daarna doorloopt.

4. Aanmelding
Nadat uw werkgever de samenwerkingsovereenkomst met Beter op weg heeft getekend ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de Android of iOS App Store voor het downloaden van de deelname app met hierin een bedrijfscode, waarmee u zich kunt registreren. Tevens worden enkele korte enquête-vragen gesteld.

5. Huidig gedrag en referentieprofiel
Uw huidig mobiliteitsgedrag in het woon-werkverkeer wordt online vastgelegd in een zgn. “referentie-profiel” en door de vertegenwoordiger van uw bedrijf bevestigd. Daarna kunt u gaan deelnemen aan het project.

6. Startdatum
Vanaf uw persoonlijke startdatum worden uw gefietste woon-werk kilometers vastgelegd en vergaart u (spits) punten om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke kortingen en andere aanbiedingen. Kijk in onze webshop.
Het aantal afgelegde kilometers per rit wordt bepaald aan de hand van de “Makkelijk doorfietsen” route tussen uw woonadres en uw werkadres, met behulp van de Routeplanner van de Fietsersbond.  Het aantal wordt afgerond op hele kilometers.

7. Ritregistratie en publicatie
De registratie van de fietsritten verloopt met behulp van de app op basis van gps-data, waarbij uw totale afgelegde route vastgelegd kan worden. U heeft altijd inzage in de vastgelegde gegevens en u geeft uitdrukkelijk toestemming tot publicatie en het gebruik ervan. Alleen uw geregistreerde en door uzelf goedgekeurde ritten t.b.v. woon-werkverkeer leveren spitspunten op, te weten 1 spitspunt per gefietste kilometer en wij verwachten dat u na afloop van elke werk-week uw ritten goedkeurt of de goedkeuring automatisch laat plaatsvinden.

8. Online ritregistratie
Indien u (tijdelijk) niet de beschikking heeft over een geschikte smartphone kunt u gebruik maken van de webapplicatie login.livemobility.com. Hier kunt u uw ritten handmatig toevoegen en goedkeuren.

B. Spelregels Ambassadeurs

Een Ambassadeur gaat gewoonlijk al met de fiets van en naar het werk en nieuwe deelnemende fietsers kunnen worden gekoppeld aan een Ambassadeur. Hierdoor kunt u elkaar motiveren en ontvangt de Ambassadeur spitspunten voor elke kilometer die de nieuwe deelnemer gaat fietsen. Het is niet de bedoeling dat u tijdens de actie wisselt van Ambassadeur.
De spelregels voor de Ambassadeurs zijn gelijk aan die voor de fietsers met de volgende uitzonderingen:

  1. U bent afhankelijk van de startdatum van uw Deelnemers voor het vergaren van uw spitspunten. Als beloning voor het aanbrengen van een nieuwe deelnemer ontvangt u een startbonus van 15 spitspunten.

C. Spelregels automobilisten

1. Deelnamevoorwaarden
U reist tot op heden in de spits gewoonlijk met de auto van en naar uw werk. Bij deelname aan de campagne wordt verwacht dat u gemiddeld ten minste één werkdag per week de spits gaat mijden in het woon-werkverkeer.

2. Spitstijden
Onder spits worden verstaan: de ochtendspits van 6.30 tot 9.30 uur en de avondspits van 16.00 – 19.30 uur.

3. Aanmelding
Nadat uw werkgever de samenwerkingsovereenkomst met Beter op weg heeft getekend ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de Android of iOS App Store voor het downloaden van de deelname app met hierin een bedrijfscode, waarmee u zich kunt registreren. Tevens worden enkele korte enquête-vragen gesteld.

4. Huidig gedrag en referentieprofiel
Uw huidig mobiliteitsgedrag in het woon-werkverkeer wordt online vastgelegd in een zgn. “referentie-profiel” en door de vertegenwoordiger van uw bedrijf bevestigd. Daarna kunt u gaan deelnemen aan het project.

5. Startdatum
Vanaf uw persoonlijke startdatum worden uw woon-werk kilometers vastgelegd en vergaart u bij spitsmijdingen punten om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke kortingen en andere aanbiedingen. Kijk in onze webshop: https://beteropweg.com/shop

6. Ritregistratie en publicatie
De registratie van de autoritten verloopt met behulp van de app op basis van gps-data, waarbij uw totale afgelegde route vastgelegd kan worden. U heeft altijd inzage in de vastgelegde gegevens en u geeft uit-drukkelijk toestemming tot publicatie en het gebruik ervan. Alleen uw geregistreerde en door uzelf goedgekeurde ritten t.b.v. woon-werkverkeer buiten de spits leveren punten op, te weten 0,5 spitspunt per kilometer en wij verwachten dat u na afloop van elke werk-week uw ritten goedkeurt of de goedkeuring automatisch laat plaatsvinden.

7. Online ritregistratie
Indien u (tijdelijk) niet de beschikking heeft over een geschikte smartphone kunt u gebruik maken van de webapplicatie login.livemobility.com. Hier kunt u uw ritten handmatig toevoegen en goedkeuren.

D. Spelregels ov-reizigers

1. Deelnamevoorwaarden
U reist tot op heden in de spitstijden gewoonlijk met de auto van en naar uw werk. Bij deelname aan de campagne wordt verwacht dat u in de spits gemiddeld ten minste een werkdag per week met het openbaar vervoer van en naar uw werk gaat. Indien u daarbij ook gebruik maakt van voor- en natransport met de (deel)fiets, gelden voor dat onderdeel de spelregels voor de fiets. Indien u twee weken lang helemaal geen gebruik maakt van het openbaar vervoer wordt er contact met u opgenomen. Indien u twee maanden geen enkel gebruik maakt van het openbaar vervoer wordt uw deelname beëindigd.

2.Spitstijden
Onder spitstijden worden verstaan: de ochtendspits van 6.30 tot 9.30 uur en de avondspits van 16.00 – 19.30 uur.

3. Aanmelding
Nadat uw werkgever de samenwerkingsovereenkomst met Beter op weg heeft getekend ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de Android of iOS App Store voor het downloaden van de deelname app met hierin een bedrijfscode, waarmee u zich kunt registreren. Tevens worden enkele korte enquête-vragen gesteld.

4. Huidig gedrag en referentieprofiel
Uw huidig mobiliteitsgedrag in het woon-werkverkeer wordt online vastgelegd in een zgn. “referentie-profiel” en door de vertegenwoordiger van uw bedrijf bevestigd. Daarna kunt u gaan deelnemen aan het project.

5. Startdatum
Vanaf uw persoonlijke startdatum worden uw woon-werk kilometers vastgelegd en vergaart u (spits) punten om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke kortingen en andere aanbiedingen. Kijk in onze webshop.

6. Ritregistratie en publicatie
De registratie van uw woon-werkverkeer verloopt met behulp van de app op basis van gps-data, waarbij uw totale afgelegde route, inclusief voor- en natransport, vastgelegd kan worden. U heeft altijd inzage in de vastgelegde gegevens en u geeft uitdrukkelijk toestemming tot publicatie en het gebruik ervan. Alleen uw geregistreerde en door uzelf goedgekeurde ritten t.b.v. woon-werkverkeer met het ov leveren spitspunten op, te weten 1 spitspunt per kilometer en wij verwachten dat u na afloop van elke werk-week uw ritten goedkeurt of dat automatisch laat plaatsvinden.

7. Online ritregistratie
Indien u (tijdelijk) niet de beschikking heeft over een geschikte smartphone kunt u gebruik maken van de webapplicatie login.livemobility.com. Hier kunt u uw ritten handmatig toevoegen en goedkeuren.

E. Spelregels thuiswerken

1. Deelnamevoorwaarden
U reist tot op heden in de spits gewoonlijk met de auto van en naar uw werk. Bij deelname aan de campagne wordt verwacht dat u gemiddeld ten minste één werkdag per week de spits gaat mijden door thuis te werken.

2. Spitstijden
Onder spits worden verstaan: de ochtendspits van 6.30 tot 9.30 uur en de avondspits van 16.00 – 19.30 uur.

3. Aanmelding
Nadat uw werkgever de samenwerkingsovereenkomst met Beter op weg heeft getekend ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de Android of iOS App Store voor het downloaden van de deelname app met hierin een bedrijfscode, waarmee u zich kunt registreren. Tevens worden enkele korte enquête-vragen gesteld.

4. Huidig gedrag en referentieprofiel
Uw huidig mobiliteitsgedrag in het woon-werkverkeer wordt online vastgelegd in een zgn. “referentie-profiel” en door de vertegenwoordiger van uw bedrijf bevestigd. Daarna kunt u gaan deelnemen aan het project.

5. Startdatum
Vanaf uw persoonlijke startdatum worden uw woon-werk kilometers vastgelegd en vergaart u bij spitsmijdingen punten om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke kortingen en andere aanbiedingen. Kijk in onze webshop.

6. Ritregistratie en publicatie
De registratie van het thuiswerken verloopt met behulp van de app op basis van gps-data, waarbij uw locatie vastgelegd kan worden. U heeft altijd inzage in de vastgelegde gegevens en u geeft uitdrukkelijk toestemming tot publicatie en het gebruik ervan. Het thuiswerken levert per dag 15 spitspunten op en registratie daarvan vindt plaats via uw smartphone.

7. Online ritregistratie
Indien u (tijdelijk) niet de beschikking heeft over een geschikte smartphone kunt u gebruik maken van de webapplicatie login.livemobility.com. Hier kunt u uw ritten handmatig toevoegen en goedkeuren.

Natuurlijk zijn de spelregels ook te downloaden!