Spelregels

Versie 1.2 - September 2017

Hartelijk welkom als deelnemer aan de campagne Beter op weg. U ervaart nu zelf de voordelen van fietsen van en naar het werk en dankzij u vergroten we ook nog eens de bereikbaarheid van de regio Haarlem en leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit!

Onderstaande spelregels zijn geldig tot en met 31 december 2017. Ter verduidelijking kunnen er spelregels worden gewijzigd en/of toegevoegd. De meest recente versie van de spelregels is altijd te vinden op de website www.beteropweg.com

A. Spelregels Fietsers

1. Deelnamevoorwaarden

U reist tot op heden in de spits gewoonlijk met de auto van en naar uw werk. Bij deelname aan de campagne wordt verwacht dat u gemiddeld in de spits ten minste een werkdag per week met de fiets van en naar uw werk gaat. Indien u twee weken lang helemaal geen gebruik maakt van de fiets wordt er contact met u opgenomen. Indien u twee maanden geen enkel gebruik maakt van de fiets wordt uw deelname beëindigd.

2. Aantal deelnemers

Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Indien er geen ruimte meer is, komt u op een wachtlijst te staan en heeft u voorrang als de campagne in 2017 en daarna doorloopt.

3. Aanmelding

Nadat uw werkgever de samenwerkingsovereenkomst met Beter op weg heeft getekend ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de Android of iOS App Store voor het downloaden van de deelname app met hierin een bedrijfscode, waarmee u zich kunt registreren. Tevens worden u enkele korte enquêtevragen gesteld.

4. Huidig gedrag en referentieprofiel

Met behulp van de app wordt vervolgens gedurende 4 weken uw huidig mobiliteitsgedrag in beeld gebracht om een zgn. “referentieprofiel” te kunnen vaststellen. Na deze 4 weken nulmeting gaat u deelnemen aan het project.

5. Startdatum

Vanaf uw persoonlijke startdatum worden gedurende 3 maanden tijdens de ochtend en de avondspits uw gefietste woon-werk kilometers vergoed. Na deze 3 maanden stapt u over naar het loyaliteitsprogramma waarin u (spits) punten kunt vergaren om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke kortingen en andere aanbiedingen. Zie verder bij loyaliteitsprogramma.

6. Vergoeding

U ontvangt tijdens de eerste 3 maanden voor elke gefietste en geregistreerde kilometer in de spits een vergoeding van € 0,10. Het aantal te vergoeden kilometers per rit wordt bepaald door de kortste rit van het huisadres naar het kantooradres in Google Maps.

7. Betaling

De vergoeding voor de gefietste kilometers wordt na afloop van de periode van 3 maanden uitgekeerd. Het aantal gefietste kilometers wordt afgerond op hele kilometers. Eventuele belas- tingen en/of waarborgsommen kunnen worden verrekend, alvorens het bedrag naar u wordt over- gemaakt.

8. Ritregistratie en publicatie

De registratie van de fietsritten verloopt met behulp van de app, op basis van gps-data, waarbij uw totale afgelegde route vastgelegd kan worden. U heeft altijd inzage in de vastgelegde gegevens en u geeft uitdrukkelijk toestemming tot publicatie en het gebruik ervan. Alleen uw geregistreerde en door uzelf gepubliceerde ritten t.b.v. woon-werkverkeer worden vergoed en wij verwachten dat u na afloop van elke werkweek uw ritten publiceert.

9. Online formulier

Indien u (tijdelijk) niet de beschikking heeft over een geschikte smartphone kunt u gebruik maken van een online registratieformulier. Dit ritregistratieformulier dient u naar waarheid in te vullen, en ondertekend in te leveren bij uw Ambassadeur of Werkgever. Als het formulier door welke oorzaak dan ook niet (volledig) wordt ingevuld of ontvangen, kunnen de gegevens niet verwerkt worden en krijgt u geen vergoeding. Zorg daarom dat u het formulier goed bijhoudt, bewaart en tijdig inzendt!

B. Spelregels Ambassadeurs

Nieuwe fietsers kunnen worden gekoppeld aan een Ambassadeur. Dat is een collega die voor het begin van deze campagne al voornamelijk met de fiets naar het werk reisde. Hierdoor kunt u elkaar motiveren en ontvangt de Ambassadeur een vergoeding voor het feit dat u ook fietst. Het is niet de bedoeling dat u tijdens de actie wisselt van Ambassadeur.

De spelregels voor de Ambassadeurs zijn gelijk aan die voor de fietsers met de volgende uitzonderingen:

  1. Als Ambassadeur heeft de 0-meting uitgewezen dat u momenteel al gemiddeld ten minste twee dagen per week in de spits met de fiets naar uw werk reist. U bent als Ambassadeur betrokken bij uw Deelnemers en motiveert de Deelnemer om ook te gaan fietsen.

  2. U ontvangt een vergoeding voor uw gefietste kilometers woon-werkverkeer van € 0,05 per km, vermenigvuldigd met het aantal Deelnemers waar u Ambassadeur van bent. U kunt Ambassadeur zijn van meerdere deelnemers, maar uw vergoeding is beperkt tot maximaal twee Deelnemers.

  3. Voor uw beloning bent u afhankelijk van de startdatum van uw Deelnemers. U krijgt de beloning voor de desbetreffende Deelnemer vanaf zijn/haar startdatum.

C. Spelregels Pech Onderweg Service

  1. Als deelnemer kunt u gebruik maken van de “Pech Onderweg Service” van FietsNED. Bij pech onderweg, kunt u FietsNED-servicelijn bellen via het nummer 088 – 112 112 3. Met behulp van de deelnemer ID in de app wordt u onderweg geholpen met het repareren van uw fiets. Daarom dient u uw smartphone met app altijd bij de hand te hebben.
  2. De service van FietsNED wordt tijdens de looptijd van het project vergoed uit het programma Beter op weg. Indien er onderdelen vervangen moeten worden, dan is dat echter voor eigen rekening.
  3. FietsNED-servicelijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag Bereikbaar. Voor het gebruik van de Pech Onderweg Service van FietsNED gelden de voorwaarden van FietsNED. Deze zijn te vinden op www.fietsned.nl.

Wij wensen u veel fietsplezier!