Spelregels

Versie 1.5 - Oktober 2019

Hartelijk welkom als deelnemer aan de campagne Beter op weg. U gaat nu zelf de voordelen ervaren van anders reizen van en naar het werk en dankzij u vergroten we ook de bereikbaarheid van de regio Haarlem en leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit! 

Ter verduidelijking kunnen deze spelregels worden gewijzigd en nieuwe spelregels toegevoegd. De meest recente versie van de spelregels is altijd te vinden op onze website www.beteropweg.com

A. Spelregels Fietsers

1. Deelnamevoorwaarden
U reist tot op heden in de spitstijden regelmatig met de auto van en naar uw werk. Bij deelname aan de campagne wordt verwacht dat u gemiddeld in de spits ten minste een werkdag per week met de fiets van en naar uw werk gaat. Indien u twee weken lang helemaal geen gebruik maakt van de fiets wordt er contact met u opgenomen. Indien u twee maanden geen enkel gebruik maakt van de fiets wordt uw deelname beëindigd. 

2. Spitstijden
Onder spitstijden worden verstaan de ochtendspits van 6.30 tot 9.30 uur en de avondspits van 16.00 tot 19.30 uur.

3. Aanmelding
Nadat uw werkgever de samenwerkingsovereenkomst met Beter op weg heeft getekend ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de Android of iOS App Store voor het downloaden van de deelname app. De uitnodigingsmail bevat ook een bedrijfscode, waarmee u zich kunt registreren. 

4. Huidig gedrag en referentieprofiel
Uw huidig mobiliteitsgedrag in het woon-werkverkeer wordt via een korte enquête in de app vastgelegd in een zgn. “referentieprofiel”. Daarna kunt u gaan deelnemen aan het project. 

5. Startdatum
Vanaf uw persoonlijke startdatum worden uw gefietste woon-werk kilometers vastgelegd en vergaart u (spits) punten om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke kortingen en andere aanbiedingen. Kijk daarvoor in onze webshop: https://beteropweg.com/shop

6. Ritregistratie en goedkeuring
De vastlegging van de fietsritten verloopt in principe met behulp van de app op basis van gps-data, waarbij uw totale afgelegde route vastgelegd kan worden. Dus bijv. ook het gedeelte dat met het ov wordt afgelegd. U heeft altijd inzage in de vastgelegde gegevens en u geeft uitdrukkelijk goedkeuring aan vrijgave en gebruik ervan binnen Beter op weg.
Alleen uw automatisch vastgelegde of door uzelf handmatig toegevoegde ritten t.b.v. woon-werkverkeer leveren spitspunten op, te weten 1 spitspunt per gefietste kilometer.  Wij verwachten dat u na afloop van elke werkweek uw ritten goedkeurt en vrijgeeft. 

7. Online registratie
Indien u (tijdelijk) niet de beschikking heeft over een geschikte smartphone kunt u gebruik maken van online registratie. Als dit door welke oorzaak dan ook niet (volledig) wordt ingevuld of ontvangen, kunnen de gegevens niet worden verwerkt en krijgt u geen spitspunten. Zorg daarom dat u de gegevens goed bijhoudt, bewaart en tijdig inzendt! 

B. Spelregels automobilisten

1. Deelnamevoorwaarden
U reist tot op heden in de spits gewoonlijk met de auto van en naar uw werk. Bij deelname aan de campagne wordt verwacht dat u gemiddeld ten minste één werkdag per week de spits gaat mijden in het woon-werkverkeer. Indien u twee weken lang helemaal geen gebruik maakt van de auto buiten de spits wordt er contact met u opgenomen. Indien u twee maanden geen enkel gebruik maakt van de auto buiten de spits wordt uw deelname beëindigd. 

2. Spitstijden
Onder spitstijden worden verstaan: de ochtendspits van 6.30 tot 9.30 uur en de avondspits van 16.00 tot 19.30 uur. 

3. Aanmelding
Nadat uw werkgever de samenwerkingsovereenkomst met Beter op weg heeft getekend ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de Android of iOS App Store voor het downloaden van de deelname app.  De uitnodigingsmail bevat ook een bedrijfscode, waarmee u zich kunt registreren. 

4. Huidig gedrag en referentieprofiel
Uw huidig mobiliteitsgedrag in het woon-werkverkeer wordt via een korte enquête in de app vastgelegd in een zgn. “referentieprofiel”. Daarna kunt u gaan deelnemen aan het project.

5. Startdatum
Vanaf uw persoonlijke startdatum worden buiten de ochtend en de avondspits uw woon-werk kilometers vastgelegd en vergaart u (spits) punten om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke kortingen en andere aanbiedingen. Kijk daarvoor in onze webshop: https://beteropweg.com/shop

6. Rit-registratie en goedkeuring
De vastlegging van de autoritten verloopt in principe met behulp van de app op basis van gps-data, waarbij uw totale afgelegde route vastgelegd kan worden. Dus bijv. ook het gedeelte dat met het ov of de fiets wordt afgelegd. U heeft altijd inzage in de vastgelegde gegevens en u geeft uitdrukkelijk goedkeuring aan vrijgave en gebruik ervan binnen Beter op weg.
Alleen uw automatisch vastgelegde of door uzelf handmatig toegevoegde ritten t.b.v. woon-werkverkeer buiten de spits leveren spitspunten op, te weten 0,5 spitspunt per  kilometer.  Wij verwachten dat u na afloop van elke werkweek uw ritten goedkeurt en vrijgeeft. 

7. Online registratie
Indien u (tijdelijk) niet de beschikking heeft over een geschikte smartphone kunt u gebruik maken van online registratie. Als dit door welke oorzaak dan ook niet (volledig) wordt ingevuld of ontvangen, kunnen de gegevens niet worden verwerkt en krijgt u geen spitspunten. Zorg daarom dat u de gegevens goed bijhoudt, bewaart en tijdig inzendt!

C. Spelregels ov-reizigers

1. Deelnamevoorwaarden
U reist tot op heden in de spitstijden regelmatig met de auto van en naar uw werk. Bij deelname aan de campagne wordt verwacht dat u in de spits gemiddeld ten minste een werkdag per week met het openbaar vervoer van en naar uw werk gaat. Indien u daarbij ook gebruik maakt van voor- en natransport met de (deel)fiets, gelden voor dat onderdeel de spelregels voor de fiets. Indien u twee weken lang helemaal geen gebruik maakt van het openbaar vervoer wordt er contact met u opgenomen. Indien u twee maanden geen enkel gebruik maakt van het openbaar vervoer wordt uw deelname beëindigd. 

2. Spitstijden
Onder spitstijden worden verstaan: de ochtendspits van 6.30 tot 9.30 uur en de avondspits van 16.00 tot 19.30 uur. 

3. Aanmelding
Nadat uw werkgever de samenwerkingsovereenkomst met Beter op weg heeft getekend ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de Android of iOS App Store voor het downloaden van de deelname app.  De uitnodigingsmail bevat ook een bedrijfscode, waarmee u zich kunt registreren.

4. Huidig gedrag en referentieprofiel
Uw huidig mobiliteitsgedrag in het woon-werkverkeer wordt via een korte enquête in de app vastgelegd in een zgn. “referentieprofiel”. Daarna kunt u gaan deelnemen aan het project.

5. Startdatum
Vanaf uw persoonlijke startdatum worden uw woon-werk kilometers vastgelegd en vergaart u (spits) punten om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke kortingen en andere aanbiedingen. Kijk daarvoor in onze webshop: https://beteropweg.com/shop

6. Rit-registratie en goedkeuring
De vastlegging van de ov reizen verloopt in principe met behulp van de app op basis van gps-data, waarbij uw totale afgelegde route vastgelegd kan worden. Dus bijv. ook het gedeelte dat met de fiets wordt afgelegd. U heeft altijd inzage in de vastgelegde gegevens en u geeft uitdrukkelijk goedkeuring aan vrijgave en gebruik ervan binnen Beter op weg.
Alleen uw automatisch vastgelegde of door uzelf handmatig toegevoegde reizen t.b.v. woon-werkverkeer leveren spitspunten op, te weten 0,75 spitspunt per  kilometer.  Wij verwachten dat u na afloop van elke werkweek uw reizen goedkeurt en vrijgeeft.

7. Online registratie
Indien u (tijdelijk) niet de beschikking heeft over een geschikte smartphone kunt u gebruik maken van online registratie. Als dit door welke oorzaak dan ook niet (volledig) wordt ingevuld of ontvangen, kunnen de gegevens niet worden verwerkt en krijgt u geen spitspunten. Zorg daarom dat u de gegevens goed bijhoudt, bewaart en tijdig inzendt! 

D. Spelregels thuiswerken

1. Deelnamevoorwaarden
U reist tot op heden in de spits regelmatig met de auto van en naar uw werk. Bij deelname aan de campagne wordt verwacht dat u gemiddeld ten minste twee werkdagen per maand de spits gaat mijden door thuis te werken. 

2. Spitstijden
Onder spits worden verstaan: de ochtendspits van 6.30 tot 9.30 uur en de avondspits van 16.00 tot 19.30 uur. 

3. Aanmelding
Nadat uw werkgever de samenwerkingsovereenkomst met Beter op weg heeft getekend ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de Android of iOS App Store voor het downloaden van de deelname app.  De uitnodigingsmail bevat ook een bedrijfscode, waarmee u zich kunt registreren.

4. Huidig gedrag en referentieprofiel
Uw huidig mobiliteitsgedrag in het woon-werkverkeer wordt via een korte enquête in de app vastgelegd in een zgn. “referentieprofiel”. Daarna kunt u gaan deelnemen aan het project. 

5. Startdatum
Vanaf uw persoonlijke startdatum worden tijdens de ochtend en de avondspits uw woon-werk kilometers vastgelegd.  De vastlegging van thuiswerken verloopt in principe handmatig in de app. U heeft altijd inzage in de vastgelegde gegevens en u geeft uitdrukkelijk goedkeuring aan vrijgave en gebruik ervan binnen Beter op weg.

6. Rit-registratie en goedkeuring
Alleen het door uzelf handmatig toegevoegde thuiswerken levert spitspunten op, te weten 15 spitspunten per dag.  Wij verwachten dat u na afloop van elke werkweek uw ritten goedkeurt en vrijgeeft. 

7. Online registratie
Indien u (tijdelijk) niet de beschikking heeft over een geschikte smartphone kunt u gebruik maken van online registratie. Als dit door welke oorzaak dan ook niet (volledig) wordt ingevuld of ontvangen, kunnen de gegevens niet worden verwerkt en krijgt u geen spitspunten. Zorg daarom dat u de gegevens goed bijhoudt, bewaart en tijdig inzendt!