Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft eigen onderzoek gedaan naar de veiligheid van de speed-pedelec als deze op de hoofdrijbaan zou rijden. Deze elektrische fiets haalt een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur en heeft sinds 1 januari 2017 de status van bromfiets. Gevolg is dat de speed-pedelec in de bebouwde kom op de rijbaan moet rijden. De provincie Gelderland is van plan de speed-pedelec in 13 gemeentes toe te laten op enkele fietspaden binnen de bebouwde kom. Een van de argumenten achter dit plan is dat ongeveer tweederde van alle speed-pedelec gebruikers hiervoor de auto laat staan.

Bewuste keuze

‘Het is een zeer bewuste groep gebruikers, die om redenen van reistijd, gezondheid, milieu en plezier voor de speed-pedelec heeft gekozen. Dit laat zien welke maatschappelijke baten ontstaan bij toenemend gebruik van de speed-pedelec.’

Snelheid

De provincie stelt verder dat de gemiddelde kruissnelheid van de speed-pedelec is gemeten op 32 kilometer per uur. Dit is ruim lager dan het theoretische maximum van 45 kilometer per uur. Dit zet de snelheidsverschillen op het fietspad en op de rijbaan in een ander daglicht. Bovendien is een ander verschil onderbelicht en wel het massaverschil tussen (vracht-)auto’s en fietsers / speed-pedelecs.

Veiligheidsrisico

De provincie Gelderland kan zich vinden in de afweging waarom de snelle elektrische fiets op de rijbaan moet rijden. Maar, zegt de provincie: wij wilden er niet op voorhand van uitgaan dat het verplaatsen van de speed-pedelec naar de rijbaan in alle gevallen tot een veiliger verkeerssituatie zou leiden. De provincie heeft de gevolgen bekeken voor 170 wegvakken die binnen de bebouwde kom liggen. De conclusie is dat er door de bebouwde kommen van 13 gemeenten, 16 weggedeeltes lopen, waar het toelaten van de speed-pedelec op de rijbaan een onacceptabel verkeersveiligheidsrisico heeft. Daar zij aanvullende maatregelen wenselijk.

Op het fietspad

De  maatregelen waaraan men denkt zijn het toestaan van speed-pedelecs op het fietspad. Dat kan door het onderbord ”Speed-pedelecs toegestaan” tot te passen onder het bord Verplicht fietspad). ‘Dit is de meest praktische maatregel qua verkeersveiligheid en doorstroming, biedt duidelijkheid voor zowel de speed-pedelec gebruikers als fietsers en heeft geen ongewenste neven-effecten.’, aldus de provincie. De maximumsnelheid voor speed-pedelecs op het fietspad binnen de kom is.  30 kilometer per uur. Bij gebruik van de speed-pedelec van de rijbaan is dat 45 kilometer per uur.

De provincie heeft e.e.a. vastgelegd in een ontwerp-verkeersbesluit, waar tegen nog wel bezwaar gemaakt kan worden.

Bron: www.verkeersnet.nl

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/