Verschillende verkeersexperts concluderen dat de nieuw te ontwikkelen snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort uitgerust moet worden met speciale wegmarkering en bewegwijzering. Dat bevordert de veiligheid en het comfort van fietsers. De fietsroute moet in 2022 klaar zijn. Onlangs liet de provincie Noord-Brabant al speciale bewegwijzering ontwerpen voor een snelfietsroute.

Ernstige verkeersongevallen

Het onderzoek is uitgevoerd vanwege het groeiende aantal fietsers dat betrokken is bij ernstige verkeersongevallen, waarvan een groot aantal eenzijdig is. Volgens de onderzoekers is bij meer dan de helft de fietsongelukken geen andere verkeersdeelnemer betrokken. Deze fietsers komen bijvoorbeeld in aanraking met obstakels of raken van de weg af, al dan niet als gevolg van slecht zicht in de donkere uren.

Constante kantmarkering en extra lange dubbele asmarkering moeten het verloop en de indeling van het fietspad verbeteren. Bij kruisingen moeten tussen beide asmarkeringen een blauwe strook en twee grote richtingspeilen komen.

Innovaties

Ook ten aanzien van de bewegwijzering stellen de onderzoekers innovaties voor: naast de bestaande handwegwijzers komen er voorwegwijzers (voor het kruispunt) en doelenborden (na het kruispunt). De borden moeten ook aanzienlijk groter worden dan nu het geval is en bovendien moet de leesbaarheid ervan verbeteren.

Ook de provincie Brabant heeft onderzoek uit laten voeren naar bewegwijzering op een snelfietsroute. Het gaat om het nieuw aan te leggen tracé tussen Tilburg en Waalwijk. Bureau Mijksenaar, onder meer bekend van de bewegwijzering op vliegvelden, kwam met twee verschillende concepten. Bij alle ontwerpen is onder meer rekening gehouden met formaat, plaatsing, tekstgrootte, contrast en leesafstanden.

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/