Snelfietsroute

Van deelnemer Saskia ontvingen wij via mail de volgende vraag:

‘Deelnemer Saskia las op onze website dat er sprake zou zijn van het aanleggen van een snelfietsroute tussen Uitgeest en Haarlem en vroeg zich af of dit nog uitgevoerd gaat worden.’

Wat is een doorfietsroute?
Volgens de Perspectiefnota Fiets van de Provincie Noord-Holland is een snel – of doorfietsroute een route waar ongestoord doorgefietst kan worden, waar regionale verplaatsingen (tot 15 á 20 km) de norm zijn. De paden zijn geschikt voor zowel gewone fietsen, elektrische fietsen als speed-pedelecs. Bij het ontwerp zijn snelheden van 25 km/u uitgangspunt, langzamer mag. Er zijn zo min mogelijk obstakels en stopmomenten. Op een doorfietsroute is naast elkaar fietsen altijd mogelijk en is voldoende ruimte om veilig te kunnen inhalen. Samen met de regio wil de provincie een netwerk van die doorfietsroutes realiseren. De route Alkmaar – Beverwijk – Haarlem maakt daar als strategische verbinding met een hoge prioriteit deel van uit.

Knelpunten
De verschillende wegbeheerders waaronder de gemeenten, zijn al bezig om de knelpunten op de route te verbeteren of op te lossen. Het gereedkomen van de totale route is mede afhankelijk van het tempo waarin dit gebeurt. Een van die knelpunten is bijvoorbeeld de frequentie van de pontverbinding tussen Velsen-Noord en Zuid over het Noordzeekanaal. In verband met de aanleg van de nieuwe zeesluis in de sluisroute over het Noordzeekanaal nu afgesloten en financiert Rijkswaterstaat tijdelijk een extra pont. Hoe de situatie na het gereedkomen van de nieuwe zeesluis eruit gaat zien is nog niet duidelijk.

Beter op weg volgt dit traject nadrukkelijk en zal hierover blijven informeren. Daarnaast zijn wij bezig gebruikers van de toekomstige doorfietsroute via onze app voorrang te verlenen bij het passeren van de kruispunten op de route.