Metropoolregio Amsterdam zet de eerste stappen om verkeersveiligheid te verbeteren met behulp van slimme stoplichten. Dit is niet alleen een vooruitgang voor de verkeersdoorstroming, maar ook voor de veiligheid van bijvoorbeeld fietsers. De verwachting is dat de slimme verkeerslichten binnenkort ook in Haarlem geïnstalleerd worden.

Nieuwe generatie verkeerslichten

Dit jaar worden de eerste kruispunten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voorzien van slimme verkeerslichten, zogenoemde ‘intelligente verkeersregelinstallaties’ (iVRI’s). Deze nieuwe generatie verkeerslichten zijn in staat aankomend verkeer te ‘herkennen’ en te anticiperen op de actuele verkeersdrukte. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden. Verschillende gemeenten en de twee provincies in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) starten dit jaar met het plaatsen van slimme verkeerslichten. Het gaat in eerste instantie om 80 kruispunten in de MRA.

Herkenning van verkeer

Doordat de slimme verkeerslichten in staat zijn het verkeer te ‘herkennen’, wordt het mogelijk om bepaalde verkeersstromen voorrang te geven boven andere. Bijvoorbeeld grote groepen fietsers, openbaar vervoer en (zwaar) vrachtverkeer. Zo kan het verkeer op drukke kruispunten efficiënter doorrijden. En door data-uitwisseling met het verkeerslicht is het binnenkort ook mogelijk om weggebruikers persoonlijk via een app op afstand te informeren over bijvoorbeeld de nog resterende tijd tot een rood of groen licht. De eerste testen hiermee worden nu al succesvol uitgevoerd op de N205.

Uitrol in de MRA en landelijk

Op de N205 bij Schiphol en Hoofddorp heeft de provincie Noord-Holland de eerste kruispunten inmiddels uitgerust met slimme verkeerslichten. Binnenkort volgen 15 kruispunten in Amsterdam-Zuidoost en het centrum van Amsterdam. De verwachting is verder dat de gemeenten Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Hilversum op korte termijn kruispunten aanpassen. En ook de provincie Flevoland en gemeenten Almere, Lelystad en de Noordoostpolder bekijken welke kruispunten op korte termijn slim worden gemaakt. De Larserweg bij Lelystad en de ring van Almere zijn hiervoor in beeld.

In de eerste fase gaat het om ongeveer 80 intelligente verkeerslichten in de MRA. Dit maakt deel uit van een landelijke doelstelling om in elk geval dit jaar een kwart van het totaalaantal verkeerslichten in Nederland slim te maken. De verwachting is dat de komende jaren alle 5500 verkeerslichten worden vervangen, zodat het systeem optimaal functioneert.

Over Partnership Talking Traffic

De introductie van slimme verkeersregelinstallaties vormt een belangrijk onderdeel van het Partnership Talking Traffic. Hierin investeren en werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden samen met zo’n 20 marktpartijen vanuit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en automotive-partijen aan de ontwikkeling en uitrol van nieuwe verkeerstoepassingen. Beschikbaarheid van data, gebruik van bestaande telecomnetwerken en voortdurende connectiviteit van weggebruikers vormen de belangrijkste pijlers van deze ontwikkeling.

De Metropoolregio Amsterdam is als een van de twaalf regionale overheden in Nederland bij dit Partnership aangesloten. Alle partijen investeren tot 2020 op landelijke schaal zo’n 90 miljoen euro in deze innovatie in mobiliteit. Het doel is om nog in 2018 met nieuwe diensten weggebruikers – en in de toekomst ook voertuigen – continu te begeleiden en te ondersteunen met op maat gesneden, real-time adviezen. Weggebruikers kijken daarmee als het ware ‘verder dan de voorruit’ en kunnen zo beter inspelen op de veranderende omstandigheden op hun route. En dat komt niet alleen de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en leefbaarheid zetten we hiermee een belangrijke stap vooruit. Slimme kruispunten zijn verder een van de vele stappen op weg naar de zelfrijdende auto.

Meer over het Partnership Talking Traffic kunt u vinden op de website www.partnershiptalkingtraffic.com.

Bron: Metropoolregio Amsterdam

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/