Om inzicht te krijgen in de effecten van Mobility as a Service (MaaS), bereiden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verschillende decentrale overheden een aanbesteding voor van regionale MaaS-pilots.

De eerste stap is een marktconsultatie, waar zowel Nederlandse als internationale bedrijven aan mee kunnen doen. De marktconsultatie zal zowel schriftelijk, als in de vorm van een bijeenkomst plaatsvinden. Op deze bijeenkomst, die op 29 november in het Sheraton Hotel op Schiphol Airport gehouden wordt, lichten het ministerie en de betrokken overheden het consultatiedocument en -proces toe. Dan wordt dus duidelijk hoe die regionale pilots eruit moeten gaan zien.

In het regeerakkoord kondigden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al aan vol op MaaS in te gaan zetten. De nieuwe regering zei dat wet- en regelgeving aangepast moet worden, en dat provincies en vervoerregio’s alle ruimte krijgen in het experimenteren met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen.

Voorsorteren

MaaS is de manier om mobiliteitsknelpunten in de toekomst op te lossen, voorzien het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en decentrale en regionale overheden. Immers: rails, parkeerplaatsen en vliegvelden kunnen niet oneindig uitgebreid worden. MaaS is nu aan het opkomen als innovatief vervoersconcept en de overheden willen hier al op voorsorteren.

MaaS combineert verschillende vervoerwijzen in een op de reiziger toegesneden aanbod, inclusief planning, reservering en betalingsmogelijkheden via één account.

Bron: Verkeersnet

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/