De Fietsersbond vraagt de gemeenteraad niet in te stemmen met het voorstel van het college om een hoogwaardige fietsroute door de dorpskernen van Santpoort en Driehuis aan te leggen. De Fietsersbond vindt dit voorstel, dat door het college als veilig en snel wordt beoordeeld, juist gevaarlijk en niet toekomstbestendig. Voor de noodzakelijke en voorgestelde verbreding van deze voorgestelde hoogwaardige fietsroute is geen ruimte.

Route niet veilig

Het collegevoorstel is niet met de Fietsersbond Velsen besproken, waardoor deze haar expertise en bezwaren niet voor het voetlicht heeft kunnen brengen. Het voorliggende plan stelt de kortste weg van het Pontplein naar de grens van Haarlem (het Delftplein) als snelfietsroute voor. De route loopt door woonkernen, op fietsstroken, soms pal naast auto’s en, voor zover aanwezig, op te drukke en te smalle fietspaden met veel zijstraten en smalle bochten. Op de Hagelingerweg zijn de fietspaden te smal, net als op de Broekbergenlaan. Daar staan de auto’s ook nog eens aan de verkeerde kant van de smalle fietsstrook geparkeerd.

De beoogde fietsroute is bovendien ongeschikt voor het groeiend fietsverkeer, inclusief de e-bike. Dit maakt de voorgestelde snelfietsroute niet toekomstbestendig. Bovendien ontbreekt de aansluiting op het fietsnetwerk.

Fietsroute “over de flanken”

De Fietsersbond Velsen maakt zich sterk voor Hoogwaardige Regionale Fietsroutes. Dit zijn brede, vrijliggende fietspaden langs de HOV-baan, het Schoterkerkpad en daarna aansluitend op de Westelijke Randweg.

De Fietsersbond Velsen kiest voor een hoogwaardige fietsroute “over de flanken”, voor veiligheid, comfort én snelheid, in een regionaal perspectief, in overleg met onze Haarlemse collega’s en de verschillende lokale overheden.

Bron: Fietsersbond

 

 

 

 

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/