Beter op weg gaat door en breidt uit

Na de start in 2017 hebben het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de gemeente Haarlem onlangs besloten het succesvolle Beter op weg de komende jaren voort te zetten en uit te breiden. Onder de paraplu van Beter Benutten hebben werkgevers en medewerkers uit de Waarderpolder bijgedragen aan dagelijks in de Metropoolregio Amsterdam ruim 14.00 automobilisten minder in de spits. De Beter Benutten-aanpak wordt nu voortgezet in het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit.

Uitbreiden
Beter op weg gaat zo de komende jaren haar werkgeversaanpak uitbreiden naar de Haarlemse binnenstad en het centraal stedelijk gebied, terwijl ook de zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen zullen worden benaderd. Daarnaast wordt gewerkt aan een regionaal deelfietsensysteem met zakelijke abonnementen en het stimuleren van het gebruik van e-bikes  via probeeracties en leaseconstructies. Vanuit de overheid wordt een snelle doorfietsroute tussen de IJmond en Haarlem gerealiseerd en een aantal fietsbergingen in en om het centrum.

Duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit krijgt een impuls door proefnemingen met Intelligente Verkeersregel installaties (i-VRI’s), gericht op het optimaliseren van verkeersstromen, waaronder de fiets. Samen met IZoof Public Drive wordt de zakelijke markt gestimuleerd om gebruik te gaan maken van elektrische taxi’s en elektrische deelauto’s, terwijl deze in zgn. Mobility Hubs worden gecombineerd met deelfietsen en andere vormen van mobiliteit. Tot slot wordt het registratiesysteem met behulp en een app verder verbeterd en de webshop uitgebreid.