Het nieuwe kabinet maakt Mobility as a Service (MaaS) een van de prioriteiten. Het kabinet zet hiermee niet alleen in op schone, zelfrijdende auto’s en verkeersveiligheid, maar ook op fietsen als alternatief voor autorijden. 

Investering in fietsen en OV
De overheid geeft aan dat fietsen een goed alternatief is voor de auto en het openbaar vervoer. In het nieuwe regeerakkoord is dan ook eenmalig 100 miljoen uitgetrokken voor de investering in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij ov-knooppunten. Daarnaast staat in MaaS dat provincies en vervoerregio’s meer ruimte krijgen om te experimenteren met doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen. Er moet meer regionaal openbaar vervoer komen en ook in de stedelijke regio’s gaat de regering verdere uitbreiding van het openbaar vervoer cofinancieren.

Komst zelfrijdende auto en verhoging veiligheid
De zelfrijdende auto is in opkomst en het kabinet houdt rekening met dit soort voertuigen bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur. Ook moeten auto’s een stuk schoner. Het streeft ernaar dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om het verkeer veiliger te zijn investeren het kabinet en de provincies in veilige weginrichting, met name bij n-wegen.

Deelfiets
De investering in de fietsinfrastructuur en fietsenstallingen maken het makkelijker om de overstap van de auto naar de fiets te maken. Daarnaast is het ook op lange afstanden makkelijker om de auto te laten en gebruik te maken van een combinatie van openbaar vervoer en deelfietsen. Dit maakt het voor meer weggebruikers mogelijk om Beter op Weg te gaan!

Bron: Verkeersnet

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/