Inschrijfformulier deelnemers

Met dit inschrijfformulier kun je je aanmelden als deelnemer aan voor het spitsmijdproject van Haarlem. Vul onderstaande gegevens in en lees de voorwaarden goed door. Nadat je de voorwaarden hebt geaccepteerd wordt je account aangemaakt en ben je klaar voor deelname aan Beter op weg.
    

Voorwaarden

Artikel 1

Deelnemer meldt zich hierbij aan voor deelname aan het spitsmijdproject van Haarlem Beter op weg en verklaart werkzaam te zijn bij een organisatie die is gevestigd in Haarlem.

Artikel 2

Uitsluitend woon-werkritten in de ochtend- en avondspits van en naar het vestigingsadres in Haarlem komen in aanmerking voor het toekennen van spitspunten.

Artikel 3

Persoonsgegevens van deelnemer worden vastgelegd in geautomatiseerde registratiesystemen, die in opdracht van Beter op weg door een bewerker worden aangelegd en onderhouden. Deze registratiesystemen zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en door de bewerker wordt een privacyreglement gehanteerd dat als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd.

Artikel 4

Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2019, doch kan daarna worden verlengd, mede afhankelijk van de benodigde vervolgfinanciering die Beter op weg nog moet verkrijgen.

Artikel 5

Mocht deelname echter substantieel achterblijven bij de verwachtingen, dan heeft Beter op weg het recht deze overeenkomst op te zeggen met een termijn van 14 dagen.

Artikel 6

Deelnemer verleent hierbij toestemming aan Beter op weg  om zich middels de berichtenfunctie van de app te richten tot deelnemer, teneinde hen/haar te coachen bij de deelname aan het programma.

Hier vind je de spelregels van Beter op weg.