Inschrijfformulier bedrijven

Met dit inschrijfformulier meldt je je bedrijf en medewerkers aan als deelnemer voor het programma Fiets- (en OV) impuls Waarderpolder. Belangrijk is dat je bedrijf is gevestigd in de Waarderpolder! Vul onderstaande gegevens in en lees de voorwaarden en spelregels goed door. Na acceptatie wordt het bedrijfsaccount aangemaakt en is iedereen klaar voor deelname aan Beter op weg.

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

    

Voorwaarden

Artikel 1

Ondergetekende meldt zijn organisatie en de medewerkers hierbij aan voor deelname aan het programma Fiets- (en OV) impuls Waarderpolder.

Artikel 2

Deelnemer verklaart dat zijn organisatie is gevestigd in de Waarderpolder in Haarlem. Zodoende worden uitsluitend woon-werkritten geregistreerd van en naar het vestigingsadres te Waarderpolder in Haarlem.

Artikel 3

Persoonsgegevens van de werknemers worden vastgelegd in geautomatiseerde registratiesystemen, die in opdracht van Beter op weg door een bewerker worden aangelegd en onderhouden. Deze registratiesystemen zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en door de bewerker wordt een privacyreglement gehanteerd dat als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd.

Artikel 4

Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2017, doch kan daarna worden verlengd, mede afhankelijk van de benodigde vervolgfinanciering die Beter op weg nog moet verkrijgen.

Artikel 5

Deelnemer en zijn management nemen uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de inspanningsverplichting op zich om deelname van medewerkers aan de maatregelen te realiseren. Mocht deelname echter substantieel achterblijven bij de verwachtingen, dan heeft Beter op weg het recht deze overeenkomst op te zeggen met een termijn van 14 dagen.

Artikel 6

Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan Beter op weg tot het vermelden van de bedrijfsnaam en logo in publicaties, websites en social media. Tevens verleent ondergetekende hierbij toestemming aan medewerkers van Beter op weg zich middels de berichtenfunctie van de app rechtstreeks te richten tot zijn medewerkers, teneinde hen te coachen bij de deelname aan het programma.

Hier vind je de spelregels van Beter op weg.