Nee, er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan Beter op Weg. De samenwerkingsovereenkomst die wij met je afsluiten, betreft een inspanningsverplichting. Je maakt tijd voor een intakegesprek, het opstellen en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst en het intern communiceren van de deelname.

Daarnaast vragen wij je om intern iemand aan te wijzen als aanspreekpunt voor de medewerkers en het team van Beter op Weg. Medewerkers kunnen bij hem/haar terecht voor algemene vragen over de deelname. Het team van Beter op Weg communiceert met deze persoon over de voortgang van het programma.

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/