Ja, je kunt de rittenregistratie vanuit de app ook gebruiken voor de reiskostendeclaraties. In het dashboard kan je een export maken van alle gepubliceerde ritten. Gebruik dit overzicht voor je eigen administratie. Je kan zelfs alle medewerkers gebruik laten maken van deze rittenregistratie om zo een sluitende administratie te verkrijgen.

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/