Files in de Randstad – Rottepolderplein op schop

Metropool Regio Amsterdam (RMA) groeit tot 2040 met 250.000 extra woningen. Bereikbaarheid voor het gehele gebied rondom Amsterdam is dan ook een ‘hot issue’. Minister Van Nieuwenhuizen heeft in kaart laten brengen hoe dit gebied bereikbaar moet blijven.

Er zijn onder andere plannen voor de verbreding van de A6, A1 en A9 en extra rijstroken voor de A10 Zuid. De minister ziet ook graag een vervroeging van de verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Den Haag.  Daarbij hoort ook een versnelde aanpak van het oudste knooppunt van Nederland; het Rottepolderplein.

Door het scheiden van de verschillende verkeersstromen zal de doorstroming bevorderd worden maar dit komt tevens ten goede aan de verkeersveiligheid. Op de langere termijn worden er ook andere maatregelen genomen voor een betere doorstroming van het verkeer, waaronder het veranderen van de op- en afritten bij de A10 en het maken van afspraken over spitsmijden.

Van Nieuwenhuizen: “We zien dat het ontzettend goed gaat met de steden en de gemeenten eromheen. Dat is goed nieuws, maar we moeten echt de schouders eronder zetten om het gebied ook bereikbaar te houden.”