Het is de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op de Nederlandse rijkswegen. De verkeersintensiteit was in 2017 ongeveer 1 procent hoger dan een jaar eerder. Vergeleken met 2012 was de stijging ongeveer 8 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De verkeersintensiteit is het gemiddelde aantal motorvoertuigen dat per uur een vast aantal meetpunten passeert.

Op circa 20.000 meetpunten op het rijkswegennet wordt elke minuut van de dag het aantal passerende motorvoertuigen geregistreerd en opgeslagen. Dat gebeurt in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Het CBS berekent uit deze gegevens de gemiddelde verkeersintensiteiten.

Stijging van bijna 1%

Op de Nederlandse rijkswegen passeerden in 2017 gemiddeld 2.262 motorvoertuigen per uur, een stijging van nog géén 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Vijf jaar eerder passeerden er elk uur 2.092 motorvoertuigen. Vanaf 2012 nam de verkeersintensiteit elk jaar iets toe, tot 2017 met 8 procent. Vooral tussen 2014 en 2015 was die toename zichtbaar. Vanaf 2015 is de verkeersintensiteit op de Nederlandse rijkswegen nauwelijks toegenomen.

Toename Nederlandse wagenpark

Het Nederlandse wagenpark neemt al jaren in omvang toe, berekende het CBS. Eind 2017 waren er 8,4 miljoen personenauto’s, 1,5 procent meer dan een jaar eerder en 6,5 procent meer dan in 2012. Ook het aantal bedrijfsvoertuigen en motorfietsen nam in deze periode toe, met respectievelijk 5 procent en 2 procent.

Het aantal elektrische auto’s in Nederland blijft ook stijgen. Begin 2017 telde ons land ruim 109 duizend plug-in hybrides (PHEV’s) en volledig elektrische voertuigen (FEV’s). Dat is 27 procent meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Jaarmonitor wegvoertuigen van het CBS
Bronnen: Verkeersnet en CBS 

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/