Nederland heeft een reputatie als fietsland, vooral in de grote steden en op korte afstanden. Voor de langere afstanden lijkt de auto vooral populair te zijn. Toch is er een verschuiving naar de fiets merkbaar, met name dankzij de komst van de e-bike.

Fietssnelwegen

Naast de e-bike, is ook de opkomst van fietssnelwegen een factor die veel mensen overtuigt de fiets te pakken in plaats van de auto. Dit is een fietspad dat alleen toegankelijk is voor fietsverkeer, zonder kruisingen met gemotoriseerd verkeer. Verder heeft een fietssnelweg voor een optimale snelheid een zeer goed wegdek en geen verkeerslichten.

Fietsers winnen al in de stad

In steden wint de fiets glansrijk van de auto en fietst meer dan 50% van de inwoners op korte afstanden! In grote steden pakt de meerderheid van de bevolking de fiets voor korte afstanden onder de 7,5 km. Ook op grotere afstanden pakt men vaker de fiets, namelijk 1 op de 3 inwoners pakt de fiets of e-bike voor afstanden tussen de 7,5 en 15 km volgens een onderzoek van adviesbureau Goudappel Coffeng en DAT.Mobility.

Haarlem – Amsterdam

Niet alleen in grote steden wordt meer gefietst dan autogereden, ook in de kleinere steden is de fiets populair. Maar nog niet zo populair als in de grote steden. Om fietsen in onze omgeving te stimuleren, wordt een fietssnelweg tussen Haarlem en Amsterdam aangelegd. Ook is er een subsidie beschikbaar voor bedrijven voor het aanschaffen van e-bikes, zodat nog meer mensen de fiets gaan pakken in plaats van de auto. De komende periode zijn er veel wegwerkzaamheden tussen Amsterdam en Haarlem. Zoals werk aan de A200 en de A10 West. Een goede reden om zelf over te stappen op de fiets, of om je collega’s te overtuigen van de vele voordelen van fietsen. Denk dan ook aan de vele gezondheidsvoordelen.

Klik hier om je aan te melden en voor geld en punten te sparen door naar je werkt te gaan fietsen. Wilt u meer weten over het aanvragen van subsidies voor het aanschaffen van e-bikes voor uw bedrijf? Klik hier.

Bronnen:

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/